takut mati apakah sifat yang baik ? | syeikh Utsman Shaleh Ali Al-Makky

takut mati apakah sifat yang baik ? | syeikh Utsman Shaleh Ali Al-Makky

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, segala puji kepada Allah pemilik alam semesta. sholawat dan salam kepada nabi yang paling mulia dan penghulunya para nabi, nabi kita Muhammad shallallahu alahi wa salam, keluarganya, sahabatnya dan siapa saja yang mengikhlaskan diri untuk senantiasa berpegang teguh kepada sunnah beliau. Amma badu 

Takut kepada kematian adalah sifat yang baik, takut kepada kematian dan apa yang terjadi setelah kematian, apa yang dia akan dapati (akibat perbuatannya di dunia) ketika di kubur dan pada hari kiamat, Ini sifat yang baik akan tetapi sifat yang baik ini haruslah memberikan manfaat yang baik pula untuk kita, sifat yang merespon untuk memperbaiki amalan, berbaik sangka dan siap-siap menuju kampung akhirat.

Jangan malah berputus asa dari rahmat Allah, banyak berangan-angan dan terlalu gelisah, maka hendaklah kita jauhkan cara pandang seperti ini.

Jika kita takut dan cemas terhadap kematian maka perbanyaklah beramal shalih, berbuat baik kepada manusia, jika kita punya orang tua yang masih hidup maka berbaktilah, karena yang akan menemani kita di kubur adalah amalan shalih kita, maka dari sekarang hendaklah kita mulai mempersiapkan yang akan menemani kita di dalam kubur.

Hendaklah mulai dari sekarang kita berbekal dan mempersiapkannya, dan memberikan perhatian lebih besar porsinya daripada yang lainnya, agar amal shalih yang menemani kita di kubur (bukan sebaliknya)in sya allah.

Dan sholawat selalu tercurahkan kepada nabi Muhammad, keluarganya, sahabatnya dan siapa saja yang mengikhlaskan diri untuk senantiasa berpegang teguh kepada sunnah beliau.

translate by atri yuanda bin mahyudin elpariamany

Tidak ada komentar: