carilah kesibukan yang lain

Telah berkata asysyaikh sholeh alu asysyaikh hafizahullah: 

dan diantara yang beliau sebutkan pada tempat ini yaitu wasiat yang beliau sampaikan kepadaku, guru kami syaikh mahmud muhammad syakir seorang sastrawan mesir dan ahli bahasa arab dan aku telah membaca sebagian kitab adab dihadapan beliau lalu suatu hari aku bertanya kepadanya.

aku berkata kepadanya: wasiatkan kepadaku kitab yang harus aku baca di bidang bahasa ?

maka beliau berkata kepadaku : bacalah kitab lisanul arab

aku berkata kepadanya : kitab lisanul arab berjumlah 20 jilid, aku ingin kitab yang lain (maksudnya yang lebih tipis)

beliau menjawab: jika 20 jilid banyak bagimu maka carilah kesibukan selain ilmu

dan setelah itu, inilah perkataan yang sangat membekas kuat terpatri dalam jiwa, kemudia dia berkata: kamipun membaca dihadapan guru kami syeikh muhammad saidul murshofa 2 kali dan pada kali ketiga beliau wafat dan kami tidak menyempurnakannya (menyelesaikan kitab kitab tersebut)

(pertemuan dan majlis syaikh sholeh alu assyaikh 1/476)

Diterjemahkan oleh Atri Yuanda Elpariamany


ابحَث عَن شُغلٍ آخَر!

قال الشيخ صالح آل الشيخ -حفظه اللّه-: «وفيما أذكره في هذا المقام وصيّة أوصاني بها أستاذنا الشّيخ محمود محمد شاكر أديب مصر وشيخ العربية، وقد قرأت عليه بعض الكتب في الأدب، سألته مرة، قلت له: أوصني بكتاب أقرؤه في اللّغة.

قال لي: اقرأ لسان العرب.
قلت: لسان العرب عشرون مجلدا، أريد كتابا اخر.

قال: إذا كان عشرون مجلدا كثيرا عليك، *فابحث عن شغل اخر غير العلم!.

وهذه كانت كلمة مؤثرة للغاية، ثم قال: قرأناه على شيخنا محمد سيد المرصفي مرتين، وفي الثالثة توفي، ولم نكمله.

لقاءات وجلسات الشيخ د. صالح آل الشيخ (١\٤٧٦)

Tidak ada komentar: